VIEW: article.latte

Umění a Stín - pozvání na vernisáž a diskuzi k výstavě
Vytvořeno: 30. 1. 2014 od Ateliér sochařství

Pozvání na výstavu

Tisková zpráva k výstavě Umění a Stín

Umění a Stín

 

Výstavy Umění (6. 2. – 23. 3. 2014, České centrum Praha) a Stín (6. 2. – 17. 3. 2014, Galerie NoD) jsou počátkem spolupráce tří uměleckých škol: Akademie výtvarných umění ve Vídni, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

Na myšlenkovém pozadí eseje Umění a jeho stín Maria Pernioly se bude dále rozvíjet v průběhu celého roku 2014 ve formátech několikadenních workshopů, seminářů, prezentací, výstav, sbírky a publikace a bude navazovat reálné vztahy s dalšími kulturními institucemi a školami jako jsou Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ad. Jedním ze závěrečných článků projektu, který ovšem bude otevřen dalšímu pokračování, bude reciproční výstava studentů všech tří škol ve Vídni. Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se zaměří na prostorové formy pod mnohoznačným označením „umění” a v Galerii NoD se exponáty budou pohybovat na stěnách jako „stíny”. 

 

Stínem je pro Maria Perniolu oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň. Není to nasvícený artefakt, který Perniolu zajímá, ale jeho pozadí, důvody k jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože jsme výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují.

 

Očekávejte, že tato výstava vás ve svých dvou částech "Umění" a "Stín" zavede do různých krajů modernity, ať už toto zaklínadlo znamená Atény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy a na poličky, memorabilia, zahlédnuté motivy, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. A protože má výstava značně otevřenou koncepci, těšíme se, že se s vámi potkáme u jednoho stolu, v jednom vlaku, před jedním plakátem, na stejném představení, ve stejné rozhlasové hře.

 

Vaši studenti AdBK ve Vídni, AVU v Praze a UMPRUM v Praze společně se Simone Bader, Heimo Zobernigem, Rolandem Kollnitzem, Jiřím Příhodou, Pavlem Humhalem, Edith Jeřábkovou a Dominikem Langem

 

Vystavující umělci:

Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz, Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarov, David Krňanský, Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania Strouza, Roman Štětina, Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin  Zvěřina 

 

Kurátoři:

Edith Jeřábková a Dominik Lang

 

Doprovodný program:

Umění a Stín – diskuze studentů o jejich práci a projektech, o výstavě a spolupráci v roce 2014

Moderátoři: Simone Bader, Roland Kollnitz, Edith Jeřábková, Dominik Lang a Pavel Humhal
5. 2. 2014 ve 13:00 v Českém centru Praha, Rytířská 31, Prague 1

 

Související výstava v Českém centru Vídeň:

Slunce svítí do zaprášeného kouta, 6. 2. - 31. 3. 2014, Galerie Windows, České centrum Vídeň, Herrengasse 17, Vídeň
Vernisáž: 6. 2. 2014 v 18:30 v Českém centru Vídeň
Vystavující umělci: 
Jan Boháč a Anna Ročnová