VIEW: article.latte

Charlotta Kotik: Earth Works, Land Projects a ekologie
Vytvořeno: 29. 10. 2013 od Ateliér sochařství

Charlotta Kotik: Earthworks, Land Projects a ekologie

31. října ve čtvrtek 17:30 – 20:00, v posluchárně č. 115 

Earthworks a Land Projects a jejich význam pro rozšíření uměleckých možností a redefinování uměleckého trhu a jeho hierarchie. Současné práce zakladatelů jako je Michael Heizer, Mary Miss, Richard Long, střední a mladší generace jako Meg Webster, William Lamson či Maya Lin a umělců, pro které je ekologie významným impulsem jako je Mel Chin nebo Tavares Strachan.

Charlotta Kotik: Earth Works, Land Projects a ekologie