VIEW: static.latte

Věda, výzkum

Grantové příležitosti na UMPRUM

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2014

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2014.

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽĚ PRO ROK 2014

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2014.

AKADEMICKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ

Průběžné vyúčtování grantu SVV - odevzdat do 30. 6. 2014 v tištěné i elektronické formě - Barbora Zavadská - zavadska@vsup.cz - 739 25 85 97

Oddělení vědy, výzkumu a rozvoje

Mgr. Šárka Elfmarková, Ph.D.
tel. +420 251 098 287
elfmarkova@vsup.cz

Mgr. Barbora Zavadská
tel. +420 251 098 262
zavadska@vsup.cz

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu VŠUP. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise VŠUP

PhDr. Filip Suchomel, PhD., prorektor VŠUP, předseda komise
Ing. Jan Vanda, kvestor VŠUP

  • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
  • Mgr. Karel Císař, Ph.D.
  • Doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. VŠUP
  • Doc. MgrA. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu VŠUP
  • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, asistent Ateliéru architektury IV VŠUP
  • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií VŠUP
  • PhDr. Hana Rousová
  • Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.