VIEW: static.latte

Věda a výzkum - granty

Věda a výzkum na UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
Ing. Jan Vanda, kvestor

  • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
  • Mgr. Karel Císař, Ph.D.
  • Doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM
  • Doc. MgrA. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu UMPRUM
  • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV UMPRUM
  • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM
  • Mgr. Edith Jeřábková, vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM
  • PhDr. Hana Rousová
  • Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.

Kontakty

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
kaplankova@vsup.cz

 

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
crofony@vsup.cz

 

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 287
basovnikova@vsup.cz