VIEW: dynamic.latte

Úřední deska

 

Habilitační přednáška - 17.10.

Oznámení:

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

dne 17. října 2014 (v posluchárně č. 115, I. patro)

od 10,00 hodin
MgA. Milan Salák (Ateliér intermediální konfrontace)
habilitační řízení v oboru Výtvarná tvorba

od 11,15 hodin
Mgr. David Kořínek (Ateliér supermédií)
habilitační řízení v oboru Výtvarná tvorba

za správnost: zippeová

 

Vytvořeno: 9. 10. 2014
 

REKTORSKÉ VOLBY

Vytvořeno: 8. 10. 2014
Studijní programy B8206, N8206 a M8206 Výtvarná umění 

Státní závěrečné zkoušky

V příloze naleznete harmonogram státních závěrečných zkoušek a studijních programů B8206, N8206 a M8206 Výtvarná umění. Státní zkoušky se konají dne 18. 9. a 19. 9. 2014.

Vytvořeno: 15. 9. 2014
Studijní program N8109 Dějiny a teorie designu a nových médií 

Státní zavěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

V příloze naleznete harmonogram státních závěrečných zkoušek a obhajoby diplomových prací studijního programu N8109 Dějiny a teorie designu a nových médií. Státní zkoušky se konají dne 16. 9. 2014 od 8:00.

Vytvořeno: 12. 9. 2014
Studijní program P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění 

Obhajoby dizertačních prací

V příloze naleznete harmonogram obhajob dizertačních prací studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění. Státní zkoušky se konají dne 30. 9. 2014 od 10:00.

Vytvořeno: 12. 9. 2014
 

Přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/16 naleznete zde.

Vytvořeno: 13. 8. 2014
Výběrové řízení na asistenta programu Visual Arts 

Výběrové řízení na asistenta programu Visual Arts

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo:

 

asistenta, asistentky

 

Programu Visual Arts pod vedením doc. MgA. Mileny Dopitové

 

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v oboru Výtvarná umění, organizační schopnosti, aktivní zájem o obor, schopnost komunikovat v českém i  anglickém jazyce na úrovni pokročilý / rodilý mluvčí.

 

Předpokládaný nástup: 1. října 2014 (poloviční úvazek)

 

Písemné přihlášky spolu s následujícími přílohami:

{C}·         profesní životopis

{C}·         motivační dopis

{C}·         portfolio (stačí elektronicky)

{C}·         úředně ověřené doklady o získané kvalifikaci

{C}·         certifikát potvrzující jazykovou znalost

{C}·         kontaktní údaje

{C}·         v případě předchozího pedagogického působení doklady o tomto působení

 

zašlete nejpozději do 6. září 2014 na adresu VŠUP v Praze k rukám paní Jaroslavy Zippeové.

 

První kolo výběrového řízení proběhne formou distanční, druhé kolo formou prezenční. Termíny budou uchazečům oznámeny v dostatečném předstihu.

 

 

Vytvořeno: 5. 8. 2014
 

Výběrové řízení na pedagoga pro předmět Prezentační dovednosti

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo pedagoga pro předmět:

 

Prezentační dovednosti.

 

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, minimálně roční praxe v oboru, schopnost dobře komunikovat v českém i anglickém jazyce, organizační schopnosti a zájem o výtvarné umění.

 

Předpokládaný nástup: 1. října 2014 (celý úvazek)

 

Písemné přihlášky spolu s následujícími přílohami:

{C}·         profesní životopis

{C}·         motivační dopis

{C}·         návrh koncepce výuky

{C}·         úředně ověřené doklady o získané kvalifikaci

{C}·         certifikát potvrzující jazykovou znalost

{C}·         doklady potvrzující odbornou praxi

{C}·         kontaktní údaje

 

zašlete nejpozději do 6. září 2014 na adresu VŠUP v Praze k rukám paní Jaroslavy Zippeové.

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne formou distanční, druhé kolo formou prezenční. Termíny budou uchazečům oznámeny v dostatečném předstihu.

Vytvořeno: 5. 8. 2014
Nový vedoucí Ateliéru architektura I 

Výsledky výběrového řízení

Výběrové řízení v oboru Architektura na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru architektura I

 

 

Odborná komise:

1. Prof. Ing. arch. Mirko Baum                                

2. Ing. akad. arch. Osamu Okamura                       

3. Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl

4. Prof. Dipl. arch. Miroslav Šik                   

5. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.      

 

Uchazeči:

1) Ing. arch. David Kraus

2) Ing. akad. arch. Jan Šépka

3) Ing. arch. Radek Vopalecký

V rámci veřejné prezentace dne 9. června uchazeči představili svoji profesní dráhu a svoji koncepci výuky.

 

Kritéria formulovaná rektorem:

Jednoznačná a charakteristická kvalita vlastní tvorby

Schopnost vnímat obor komplexně, nejen v mantinelech svých praktických zkušeností

Vhodnost začlenění profesionálního profilu adepta do skladby ateliérů na katedře architektury 

Pozitivní pedagogická empatie a energie

Koncepce výuky právě pro tuto školu, tuto katedru a zejména tento ateliér

Schopnost vnímat a provádět výuku v kontextu ostatních oborů na VŠUP

 

 

Členové odborné komise prezentovali své názory jednotlivě, přičemž s výraznou většinou doporučili rektorovi Ing. akad. arch. Jan Šépku ke jmenování vedoucím ateliéru architektury A1.

 

Závěrečné stanovisko rektora:

Ztotožňuji se s většinovým názorem poradní komise a po zvážení i dalších aspektů

jsem se rozhodl jmenovat vedoucím ateliéru architektury A1

 

Ing. akad. arch. Jan Šépku.

 

 

Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

V Praze, dne 16.6.2014

Vytvořeno: 16. 6. 2014
Nový vedoucí Ateliéru grafický design a vizuální komunikace 

Výsledky výběrového řízení

Výběrové řízení v oboru Grafika a vizuální komunikace na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru grafický design a vizuální komunikace

 

Odborná komise:

Prof. ak. mal. Rostislav Vaněk​

PhDr. Iva Janáková Knobloch, Ph.D.​​​

MgA. Adam Macháček​​​

MgA. Štěpán Malovec​​

Robert V. Novák​​​​​

MgA. Radim Peško​​​

Uchazeči:

1.  Mgr.A. Petr Krejzek

2. ak. mal. Aleš Najbrt

3. Mgr.A. Michal Rydval, PhD.

V rámci veřejné prezentace dne 5. června uchazeči představili svoji profesní dráhu a svoji koncepci výuky.

 

Při hodnocení komise vzala v úvahu tato kritéria:

Praktická roviny výuky

Nedogmatický způsob zadávání

Individuální přístup ke studentům

 

Rektor VŠUP požádal členy komise, aby zhodnotili předpoklady uchazečů a zohlednili dále i tyto aspekty:

Jednoznačná a charakteristická kvalita vlastní tvorby

Schopnost vnímat obor komplexně, nejen v mantinelech svých praktických zkušeností

Vhodnost začlenění profesionálního profilu adepta do skladby ateliérů na katedře

Pozitivní pedagogická empatie a energie

Koncepce výuky právě pro tuto školu, tuto katedru a zejména tento ateliér

Schopnost vnímat a provádět výuku v kontextu ostatních oborů na VŠUP

 

Členové odborné komise prezentovali své názory jednotlivě, přičemž nedošli k jednoznačné

shodě. Ani následný pokus o matematické vyjádření součtu hlasů nepřinesl jednoznačný výsledek.

 

Závěrečné stanovisko rektora:

 

Prezentace všech tří kandidátů byla velmi kvalitní. (Za zmínku stojí originální a svým způsobem velmi „poetická“ koncepce Michala Rydvala, která by však svým individuálním pojetím nalezla vhodnější půdu na některé soukromé škole.)

Po zvážení všech argumentů a názorů, které jsem získal jak od komise, tak pedagogů katedry, jsem se rozhodl jmenovat vedoucím ateliéru Grafický design a vizuální komunikace

 

Mgr.A. Petra Krejzka .

 

Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

V Praze, dne 16.6.2014

Vytvořeno: 16. 6. 2014