VIEW: article.latte

Výsledky výběrového řízení
Vytvořeno: 16. 6. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výběrové řízení v oboru Architektura na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru architektura I

 

 

Odborná komise:

1. Prof. Ing. arch. Mirko Baum                                

2. Ing. akad. arch. Osamu Okamura                       

3. Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl

4. Prof. Dipl. arch. Miroslav Šik                   

5. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.      

 

Uchazeči:

1) Ing. arch. David Kraus

2) Ing. akad. arch. Jan Šépka

3) Ing. arch. Radek Vopalecký

V rámci veřejné prezentace dne 9. června uchazeči představili svoji profesní dráhu a svoji koncepci výuky.

 

Kritéria formulovaná rektorem:

Jednoznačná a charakteristická kvalita vlastní tvorby

Schopnost vnímat obor komplexně, nejen v mantinelech svých praktických zkušeností

Vhodnost začlenění profesionálního profilu adepta do skladby ateliérů na katedře architektury 

Pozitivní pedagogická empatie a energie

Koncepce výuky právě pro tuto školu, tuto katedru a zejména tento ateliér

Schopnost vnímat a provádět výuku v kontextu ostatních oborů na VŠUP

 

 

Členové odborné komise prezentovali své názory jednotlivě, přičemž s výraznou většinou doporučili rektorovi Ing. akad. arch. Jan Šépku ke jmenování vedoucím ateliéru architektury A1.

 

Závěrečné stanovisko rektora:

Ztotožňuji se s většinovým názorem poradní komise a po zvážení i dalších aspektů

jsem se rozhodl jmenovat vedoucím ateliéru architektury A1

 

Ing. akad. arch. Jan Šépku.

 

 

Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

V Praze, dne 16.6.2014