VIEW: article.latte

Výsledky výběrového řízení
Vytvořeno: 16. 6. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výběrové řízení v oboru Grafika a vizuální komunikace na místo akademického pracovníka - vedoucího pedagoga Ateliéru grafický design a vizuální komunikace

 

Odborná komise:

Prof. ak. mal. Rostislav Vaněk​

PhDr. Iva Janáková Knobloch, Ph.D.​​​

MgA. Adam Macháček​​​

MgA. Štěpán Malovec​​

Robert V. Novák​​​​​

MgA. Radim Peško​​​

Uchazeči:

1.  Mgr.A. Petr Krejzek

2. ak. mal. Aleš Najbrt

3. Mgr.A. Michal Rydval, PhD.

V rámci veřejné prezentace dne 5. června uchazeči představili svoji profesní dráhu a svoji koncepci výuky.

 

Při hodnocení komise vzala v úvahu tato kritéria:

Praktická roviny výuky

Nedogmatický způsob zadávání

Individuální přístup ke studentům

 

Rektor VŠUP požádal členy komise, aby zhodnotili předpoklady uchazečů a zohlednili dále i tyto aspekty:

Jednoznačná a charakteristická kvalita vlastní tvorby

Schopnost vnímat obor komplexně, nejen v mantinelech svých praktických zkušeností

Vhodnost začlenění profesionálního profilu adepta do skladby ateliérů na katedře

Pozitivní pedagogická empatie a energie

Koncepce výuky právě pro tuto školu, tuto katedru a zejména tento ateliér

Schopnost vnímat a provádět výuku v kontextu ostatních oborů na VŠUP

 

Členové odborné komise prezentovali své názory jednotlivě, přičemž nedošli k jednoznačné

shodě. Ani následný pokus o matematické vyjádření součtu hlasů nepřinesl jednoznačný výsledek.

 

Závěrečné stanovisko rektora:

 

Prezentace všech tří kandidátů byla velmi kvalitní. (Za zmínku stojí originální a svým způsobem velmi „poetická“ koncepce Michala Rydvala, která by však svým individuálním pojetím nalezla vhodnější půdu na některé soukromé škole.)

Po zvážení všech argumentů a názorů, které jsem získal jak od komise, tak pedagogů katedry, jsem se rozhodl jmenovat vedoucím ateliéru Grafický design a vizuální komunikace

 

Mgr.A. Petra Krejzka .

 

Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

V Praze, dne 16.6.2014