VIEW: article.latte

Výsledky přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu N8101 - Teorie a dějiny moderního a současného umění
Vytvořeno: 6. 5. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 4. 2014 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny moderního a současného umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati tito uchazeči - viz. přiložený dokument (bez záruky).