VIEW: article.latte

Výsledky přijímacího řízení 2014/15 - Výtvarná umění
Vytvořeno: 31. 1. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. - 17. 1. 2014 byli do  bakalářského programu (B8206), magisterského programu (M8206) a navazujícího magisterského programu (N8206) - Výtvarná umění  přijati níže uvedení uchazeči - viz příloha.

Přijatí uchazeči do ak. roku 2014/15