VIEW: article.latte

UMPRUM opět přiveze do Milána současný český design!
Vytvořeno: 26. 3. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér produktový design v Miláně 

glasswood

Vytvořeno: 26. 3. 2014

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze bude již popáté vystavovat na nejvýznamnější přehlídce užitého designu na světě Salone Internazionale del Mobile. Výstavu tento rok připravila pod názvem Point of view vedoucí Ateliéru K.O.V. Eva Eisler. Pro letošní prezentaci jsme vybrali předměty z ateliéru skla, textilu, módy, keramiky nebo designu, které věříme, že dohromady fungují a zároveň dokáží u návštěvníků vyvolat zvědavost a zájem o naši školu.“ vysvětluje Eisler, která kurátorovala pro UMPRUM milánskou přehlídku už v roce 2012.

Pečlivý výběr napříč školními ateliéry vygeneroval tři desítky objektů, které představují to nejlepší, co v loňském roce na UMPRUM vzniklo. Celkem bude v průmyslové hale na předměstí Milána představeno osm ateliérů – Ateliér keramiky, Ateliér skla, Ateliér K.O.V., Ateliér módní tvorby, Ateliér design oděvu a obuvi, Ateliér textilu, Produktový design a Design nábytku a interiéru. 

V minimalistické instalaci, která by měla jednotlivé objekty co nejvíce vyzdvihnout, bude mít své místo například série praktických nožíků, na jejichž designu pracovali v minulém semestru studenti Ateliéru produktového designu. Do Milána tak vycestuje ocelový nožík Václava Mlynáře, který je aktuálním držitelem ceny Czech Grand Design v kategorii Objev roku.

Mezi dalšími zaujme Tomáš Váp, který představí dózu na anabolika Be Strong!, Adam Železný se svým designem tepaných nádob z jílu, porcelánové prsteny Kláry Chrudinové a Pavel Nikl ukáže své rozverné Banánové tašky. Pestrá škála vystavovaných prací přesně demonstruje, jak veliký má UMPRUM rozsah. S cílem dosažení ojedinělého výsledku, obsahujícím viditelně nosnou myšlenku, čelí studenti v průběhu studia, s každým novým úkolem náročné výzvě. "Výstava je dokumentem a svědectvím o neutuchajícím kreativním procesu, o konceptuálním a analytickém uvažování, o hledání podstaty věcí na pomezí umění a designu, o pochybování a nalézání, o dokonalosti a nejistém jemném doteku a o vtahování sebe sama i diváka do soukromého prostoru naší mysli. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si prohloubili pochopení významu i třeba těch nejmenších detailů či fragmentů komplexní struktury a jejich uplatnění v rámci kontextu celku, světa kolem nás," říká Eva Eisler.

Význam, který pro studenty přehlídky typu Salone Internazionale del Mobile mají, potvrzuje i prorektor školy Filip Suchomel: „Právě při těchto příležitostech může škola ukázat, jakým směrem se ubírá tvůrčí činnost jejích studentů, jak si jednotliví posluchači dokáží poradit s náročnými úkoly zadávanými vedoucími pedagogy a stále častěji také přímo samotnými výrobními podniky.“

 

Ventura Lambrate
Train Station
Via Privata Oslavia 7
20134 Milano, Italy

 8. dubna 2014 12. dubna 2014 10:00 20:00

Neděle 13. dubna  10:00 18:00

Beer opening: Středa 9. dubna  20:00 22:00

 

FOTO V TISKOVÉ KVALITĚ

FOTO V TISKOVÉ KVALITĚ