VIEW: article.latte

Rostislav Vaněk Graphic Design / Type Design
Vytvořeno: 20. 6. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Rostislav Vaněk
Graphic Design / Type Design

Bilingvní publikace shrnuje padesátiletou činnost předního českého grafického designéra a typografa a vedoucího Ateliéru grafického designu a vizuání komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kniha je řazena chronologicky a ukazuje autorovy práce do školních let, přes celou řadu plakátů a tiskovin pro kulturní akce, až k velkým projektům začátku 21. století. Je zde dokumentována jeho úzká spolupráce s Bienále Brno, významnou mezinárodní přehlídkou grafického designu. V publikaci jsou otištěny Vaňkovy významné projekty, jako vizuální styl pražského metra, Československé obchodní banky i jeho podíl na vizuálním stylu Československých aerolinií. Řada knižních titulů dokumentuje Vaňkův přínos této oblasti. Je autorem grafického řešení stovek knih pro přední česká nakladatelství. Publikace dokumentuje i jeho známkovou tvorbu. Druhá část otiskuje jeho práce na tvorbě tiskových abeced, kterým se věnuje posledních deset let. Jsou zde zastoupena všechna jeho písma, jejich praktické ukázky i skici dalších záměrů písmolijny Signature. Kniha vychází v době konání výstavy Rostislava Vaňka na Bienále Brno 2014, kde představí svoji padesátiletou tvorbu. Svými texty do knihy přispěli Jiří Šetlík, Jan Solpera, Karel Haloun, Alan Záruba, Iva Knobloch či Milena Klasová.