VIEW: article.latte

PROTO
Vytvořeno: 28. 5. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


––––––

Uvedení knihy PROTO
čtvrtek 5. 6. 2014
Page5 (18–20.30 hodin) 
Belinskej model (20–24.00 hodin) 

––––––

PROTO
Grafický design a současné umění
Petr Bosák, Robert Jansa

brožovaná kniha, 244 stran, 169 × 240 mm 
česky 2013 (1. vydání)

Quick brown fox jumps over the lazy dog,
UMPRUM, tranzit.cz

––––––

Souborná publikace mapující grafický design s přesahem do současného umění je roždělená do třech kapitol:

Manifest – kapitola první vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti.

Nečitelnost – kapitola druhá ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové.

Je to design – kapitola třetí klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolínají. Autonomizace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu.