VIEW: article.latte

Poslední rozloučení s Františkem Šimlem
Vytvořeno: 9. 1. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

František Šiml

mistr knihařského řemesla

22. 2. 1937 –  1. 1. 2014

 

Se smutkem oznamujeme akademické obci Vysoké školy uměleckoprůmyslové, že dne 1. ledna 2014 zemřel v Praze pan František Šiml, mistr knihařského řemesla, který více než 20 let působil v knihvazačské dílně VŠUP v Praze.

 

František Šiml se narodil v roce 1937 v Nechanicích.

V letech 1954–1958 studoval na Průmyslové škole grafické v Praze, kde patřil k jeho učitelům mimo jiné také vynikající český umělecký knihař Otto Blažek.

Po absolvování grafické školy a po ukončení prezenční vojenské služby pracoval ­František Šiml jako restaurátor ve Státní knihovně – Klementinu až do roku 1968.

V následujícím roce působil ve Státním archivu v Praze na Invalidovně – v tomto ­období také docházel na pravidelné konzultace k doc. Jaroslavu Doležalovi, který tehdy vedl knihvazačskou dílnu VŠUP v Praze. Po vzájemné domluvě byl František Šiml přijat do této školní dílny dne 1. ledna 1971 a působil zde pak celou řadu let nejprve po boku doc. Jaroslava Doležala a později (od r. 1982 do 1993) s Jarmilou Sequensovou.

Od roku 1993 pracoval jako knihař a restaurátor ve Státním ústředním archivu v Praze.

Šimlovy knižní vazby vzbuzovaly vždy respekt a obdiv zejména svým dokonalým řemeslným provedením – knihařské řemeslo ovládal v celé jeho šíři.

Své práce vystavoval vícekrát např. na Trienále umělecké knižní vazby, na Bienále knižného umenia v Martine a na Členských výstavách Společenstva českých knihařů.

Jeho práce získaly Čestné uznání na V. Trienále umělecké knižní vazby v Praze v r. 1985, dále Cenu Otty Blažka na VII. Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži v roce 1989 a Cenu Jaroslava Doležala na VIII. Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži v roce 1995.

Svým pojetím knižní vazby i přímým pedagogickým působením ovlivnil František Šiml řadu posluchačů UMPRUM, ale také nemálo dnes už vyzrálých osobností z oboru umělecké knižní vazby, z nichž jmenujme Jarmilu Sequensovou, Helenu Klinderovou a Pavlu Lukasovou.

 

Rozloučení s panem Františkem Šimlem bude v pátek 10. ledna 2014 ve 12.30

v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.