VIEW: article.latte

Navazující magisterské studium - postupující do 2. kola
Vytvořeno: 19. 12. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: N8206 navazující magisterské studium - Výtvarná umění, postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči - viz příloha.

INFO GRAFIKA

Navazující magisterské studium - postupující uchazeči (bez záruky)