VIEW: article.latte

KURZ LITOGRAFIE
Vytvořeno: 18. 10. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Večerní kurz litografie pro veřejnost

Termín: 10.10. - 19.12.2013  (= 11 lekcí)

každý čtvrtek od 17.00 do 19.30 hod  / Litografická dílna VŠUP, místnost S.17, suterén

Vede : Mgr.A. Jana Hubatková

Kurz nabízí možnost seznámit se s grafickou technikou přímého tisku z kamene a osvojit si celý proces od nabroušení plochy kamene, přes provedení kresby technikou dle osobní volby (kresba křídou,lavírovaná kresba tuší,škrábaná litografie atd.), až po vytištění vlastních grafických listů v nákladu několika výtisků.Veškerý potřebný materiál včetně barev a papíru pro tisk bude v dílně k dispozici.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, nízký počet účastníků umožňuje individuální přístup. Na závěr získají posluchači Certifikát o absolutoriu.

Počet účastníků je omezen na 8 osob.

Cena kurzu: 7000, sleva 20% pro studenty SŠ i VŠ (platí pouze pro denní studium). Při zápisu do kurzu studenti předloží platné potvrzení o studiu vystavené školou.

Úhrada převodem na účet 19-5599810247/0100 VS 511 KS 308
(Do poznámky uveďte jméno majitele účtu,pokud není shodné se jménem přihlášeného). Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Pokud zájemce nebude moci z vážných důvodů nastoupit do kurzu, je možné vrátit alikvotní část platby.

Na kurz litografie je třeba se přihlásit pomocí přihlášky (viz.příloha), kterou odešlete pomocí tlačítka „Submit by Email“,umístěného přímo ve formuláři.

Pokud se Vám nepodaří elektronický formulář vyplnit či odeslat, napište údaje a případné dotazy ohledně přihlášení přímo do emailu a odešlete na adresu paní Kláře Hüttlové: huttlova@vsup.cz

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucí kurzu Janu Hubatkovou, email: j.hubatkova@seznam.cz