VIEW: article.latte

Informace k zápisu do 1. ročníku do ak. r. 2014/15
Vytvořeno: 1. 8. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Dostavte se, prosím, k zápisu do 1. ročníků do budovy VŠUP (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) následovně:

03. 09. 2014 v 10:00 hod. - bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba
03. 09. 2014 ve 14:00 hod. - navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění
26. 09. 2014 od 13:00 do 14:00 hod. - doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si prosím doneste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas)
  • úředně ověřenou kopii diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a)
  • 1 fotografii průkazového formátu
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci, jinak jej nelze akceptovat

Dnem zápisu do studia se stanete studentem VŠUP.