VIEW: article.latte

Imatrikulace 2014
Vytvořeno: 17. 9. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Slavnostní obřad u příležitosti složení imatrikulačního slibu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze proběhne dne 1.10.2014 od 9:30 v prostorách poslucháren č. 115, č. 215 a knihovny.

Podrobný harmonogram naleznete v příloze.

Imatrikulace je povinná pro následující studenty:

  • Nově zapsaní studenti bakalářského studijního programu - Výtvarná umění B8206
  • Nově zapsaní studenti navazujícího magisterského studijního programu - Výtvarná umění N8206, kteří nestudovali v bakalářském studijním programu na VŠUP. (Studenti, kteří již na VŠUP studovali v bakalářském programu B8206 se imatrikulace zúčastnit nemusí!)
  • Nově zapsaní studenti navazujícího magisterského studijního programu - Obecná teorie a dějiny umění a kultury N8109
  • Nově zapsaní studenti doktorského studijního programu - oba programy P8101 a P8206, kteří nestudovali v magisterskému studijní programu na VŠUP. (Studenti, kteří již na VŠUP studovali  v magisterském programu M8206, nebo N8109 se imatrikulace zúčastnit nemusí!)