VIEW: article.latte

Galerie NIKA
Vytvořeno: 4. 10. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vytvořeno: 4. 10. 2013
Vytvořeno: 4. 10. 2013
Vytvořeno: 4. 10. 2013
Vytvořeno: 4. 10. 2013
Vytvořeno: 4. 10. 2013
Galerie NIKA 

Vojtěch Rada Amnestie

Vytvořeno: 4. 10. 2013

Všichni studenti VŠUP jsou srdečně zváni k podání výstavních návrhů pro školní galerii NIKA!


Zájemci mohou posílat svoje návrhy na galerienika@gmail.com do 31. října 2013.

Nika je atypická vitrína (3m výška, 1,5m šířka, 1m hloubka) určená k prezentaci tvorby studentů VŠUP (jednotlivců i více autorů) ve veřejném  prostoru (vestibul metra Karlovo Náměstí). Jejím cílem je umožnit výstavní prezentaci studentům ze všech ateliérů, vítaná je mezioborovost, spolupráce studentů, experiment a neortodoxní přístup k vlastnímu oboru studia. V ak.roce 2012/13 se zde uskutečnilo 11 výstav studentů z 10 různých ateliérů.

 

https://www.facebook.com/NikaMalaGalerieVsup

 

KRITÉRIA OPEN CALLU:

-mail by měl obsahovat tyto údaje: jméno vystavujícího/vystavujících, ateliér, portfolio/web, předběžný název projektu a jeho anotaci (5-10 vět) + ideálně také vizualizaci (skica, fotografie existujícího díla ap.), přibližný odhad nákladů a doby nutné k instalaci a deinstalaci

-vystavující musí být v době konání výstavy studentem VŠUP (pokud se bude jednat o výstavu více autorů, měl by být počet studentů VŠUP převažující)

-vystavující může prezentovat práci nezávisle na oboru, který na VŠUP studuje (video od studenta typografie, malba od studenta architektury atp., včetně studentů teorie)

-projekt by měl brát v úvahu charakter místa - tedy veřejný prostor

-přednost mají projekty, které počítají s instalačním řešením přímo pro daný prostor

-vystavující má k dipozici rozpočet do max výše 5.000Kč k proplacení nákladů nutných k realizaci projektu

-zásahy do prostoru nesmí být nevratné

-průměrná délka trvání výstavy je 3 týdny, na základě povahy projektu může být ale určeno jinak

-je možné použití elektřiny, projekce nebo zvukové instalace; konkrétní technické požadavky je ale třeba řešit individuálně

-nedoporučujeme vystavovat nebo používat předměty neúměrně vysoké hodnoty - finanční i osobní (výstavní prostor je uzamčený, není ale nedobytný

na vaše nápady se těší

Tereza Jindrová a Jana Pavlová, NIKA - malá galerie VŠUP