VIEW: article.latte

Chrámy peněz
Vytvořeno: 26. 5. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Srdečně zveme na promítání dokumentu "Chrámy peněz" a následnou diskuzi s architektem Petrem Kratochvílem

 

pondělí 2.6.2014 v 19:30

posluchárna 115

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Dokument Chrámy peněz (autoři: Jana Pavlová a Martin Hrubý) prezentuje architekturu bankovních domů a spořitelen v 90. letech jako fenomén spojený se společensko-politickou změnou po roce 1989. Bankovní domy a spořitelny představovaly nejčetněji stavěnou... typologii, která si vytvořila svůj reprezentativní model odpovídající tehdejším ideálům nově se formující ekonomické sféry v postkomunistické zemi. Na jejich architektonické formě se podepsala doznívající vlna postmoderny. Kolem architektury bankovních institucí se již v době jejich realizace rozpoutala kritická diskuze, která se dotýkala převážně morálních otázek spojených s finanční nákladností a okázalou formou těchto staveb. Osočování z tvarové hýřivosti a nabubřelým gestům se vztahovalo k samotnému užití postmoderního jazyka, který představoval zvláště pro nastupující mladou generaci architektů pouze vyčerpanou módní vlnu propojenou s komerčními záměry.
Dokument se snaží zpětně přiblížit a znovuzhodnotit jednotlivé autorské koncepty a to na základě osobních rozhovorů s architekty bank – Michalem Gabrielem, Vladimírem Štulcem a Jaromírem Kročákem. Přináší tak zpětnou reflexi složitého avšak klíčového období architektury převážně ranných 90. let, které bývá všeobecně upozaďováno, protože představuje pro mnohé autory bank nejen z hlediska použití postmoderního stylu přetrvávající tabu.
Na promítání dokumentu naváže diskuze s hostem – teoretikem architektury Petrem Kratochvílem, autorem článku v časopise Architekt, který představuje dobovou kritiku architektonické podoby bank především z morálního hlediska.
Vzhledem k dlouhodobému negativnímu pohledu jak na bankovní instituce, tak na samotnou postmodernu jako kvalitativně nejednoznačného období české architektury, nastává po téměř čtvrtstoletí čas na její citlivější znovuzhodnocení.

 

Představen bude také trailler k prvnímu dílu cyklu "Motel Stop" (autoři: Michaela Janečková a Martin Hrubý)
"Domy a místa, které nás něčím zajímaly, přitahovaly a dříve, než jsme je stačili poznat (ač jsme si dlouho předtím slibovali, že se tam už … zítra...za týden...vypravíme), tak ty jednoho dne nečekaně zmizí. Jediným způsobem, jak uchovávat tuto rychle „gumovanou“ paměť, je zřejmě dokumentace. Pro nás, Artyčok.tv , jsou již prověřeným médiem videa, která nabízíme volně ke zhlédnutí na našich stránkách www.artycok.tv. Klíč k výběru dokumentovaným staveb spočívá ve vymezení se vůči opomíjení hodnot ne tak očividných, jakými jsou styl a kladné hodnocení v rámci uměnovědného diskursu."

1.díl: Motel Golf garni (dříve Garni motel STOP), Praha 5 (Alena Šrámková, Milan Rejchl, spolupráce K. Přibyl, 1974-78)

 

Organizuje Artyčok.TV ve spolupráci s Janou Pavlovou a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.