VIEW: article.latte

ARTSEMESTR léto 2012
Vytvořeno: 28. 6. 2012 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ARTSEMESTR léto 2012

Artsemestr LÉTO 2012

8. 6. - 13. 6. 2012 ( vernisáž 7. 6. od 18 hodin)
Otevřeno denně 10:00 - 18:00

Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze opět seznámí veřejnost se svými nápady a vizemi. Během letního Artsemestru 2012 budou zpřístupněny všechny školní ateliéry, ve kterých studenti nainstalují své práce, vytvořené v minulém půlroce. Katedra užitého umění, jako například Ateliér keramiky pod vedením Maxima Velčovského a Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové, se zaměřila na praktickou spolupráci s průmyslem. Budování vztahů s českými firmami je jedním z hlavních pilířů, na kterém dnes VŠUP staví. Úspěšné výsledky této kooperace měli příležitost vidět už návštěvníci milánského veletrhu Salone Del Mobile, kde škola vystavila tenisky pro Baťu, model auta pro Škodu nebo sklo vzniklé spoluprací s Kavalier Glass. Na letním Artsemestru bude pokračovat prezentace těchto progresivních spojení, doplněná o desítky dalších zajímavých výsledků práce v ostatních ateliérech. Poprvé bude představen také koncept SUMMER SHOPu, který naváže na úspěšný VŠUP SHOP.

Studenti Maxima Velčovského v Ateliéru keramiky pracovali na porcelánovém servisu pro konkrétního výrobce. Zadání předcházela návštěva studentů ve firmě G. Benedikt, která se specializuje na výrobu hotelového porcelánu.

Ateliér Architektura I vedený rektorem VŠUP Jindřichem Smetanou řešil realizaci městské čerpací stanice pohonných hmot a projekt „Městský kemp" pro konkrétní lokalitu v Komořanech. Letní semestr v ateliéru byl ozvláštněn „záskokem" hostujícího vedoucího arch. Davida Krause.

Studenti Ateliéru malba se věnovali hledání vlastních témat a forem. Vedoucí ateliéru Jiří Černický se snažil studenty inspirovat v tomto snažení a povzbuzovat je v co možná nejodvážnějším překračování vlastních i vnějších konvencí.

Prostory Ateliéru grafiky a ilustrace se během Artsemestru smrsknou do podoby jednoduché boudy - trafiky, kde bude možné si zapůjčit, nebo i koupit nové komiksy, rodokapsy, noviny, hrací karty a mnohé další tiskoviny. V nabídce se objeví také časopis KIOSK, který se na více než sto stranách věnuje ilustraci, komiksu a autorské knize. Ateliér vede Juraj Horváth.

Karel Vránek z Ateliéru průmyslového designu, který vede Ivan Dlabač, vypracoval koncept malého elektromobilu pro dvě osoby. Jeho koncept je velmi jednoduchý, levný, ekologický „Současné automobily zatěžují životní prostředí svým neustále narůstajícím počtem a neekologickým palivem. Proto věnují všechny velké automobilky miliony dolarů do vývoje nových vozů poháněných na elektřinu. Můj koncept by měl být jejich protikladem," říká mladý designér.

V letním semestru se Ateliér filmové a TV grafiky, vedený Jakubem Zichem, zaměřil na hlubší studium filmové scenáristiky formou série celodenních seminářů vedených Tomášem Hubáčkem. Studenti vytvořili také návrhy znělek pro festival ISHORTS a pro DUNCAN CENTRE a navázali spolupráci s Židovským muzeem v Praze při příležitosti chystané výstavy „500 let hebrejského knihtisku v Praze".
 
Studenti Ateliéru textilní tvorby, který vede Jitka Škopová, představují v tomto semestru dva odlišné úkoly: prvním jsou autorské objekty zpracované z kůže - svítící vodítko pro psa vytvořené v kombinaci s fluorescentní dopravní textilií, kožený futrál na konývku, rukavice sloužící jako návleky či chrániče na kolo. Druhý úkol spočíval ve spolupráci s českou firmou Represent, pro kterou studenti navrhli desény určené pro potisk textilií.

V prvním ročníku Ateliéru architektura IV projektovali studenti rodinný dům v městské části Troja. Projektu domu předcházel komplexní rozbor vily režisérky Věry Chytilové od architekta Prof. Emila Přikrila, která se v této lokalitě nachází. Studenti vyšších ročníků se zabývali dostavbou Uměleckoprůmyslového musea v Praze na pozemku zahrady, která se u této instituce nachází. Před zpracováním projektu provedli důkladný rozbor budovy a vazeb okolní zástavby, především návazností na Pinkasovu synagogu a židovský hřbitov. Ateliér vede Roman Brychta.

Ateliér Grafický design a vizuální komunikace, vedený Rostislavem Vaňkem, v letním semestru zpracoval úkol „Quintessence", který je reflexí studijní cesty do Paříže. K nahlédnutí bude např. práce studenta, jenž vedl imaginární rozhovor s fenomenálním tvůrcem Karlem Lagerfeldem. Hlavním klauzurním úkolem bylo zpracování tématu „žlutá / yellow".

V Ateliéru módní tvorby se v letním semestru studenti Josefa Ťapťucha vrátili k produktovému designu a byli vyzváni k řešení tak banálního úkolu, jako je „šatník". Výzva zahrnovala vytvoření malých pracovních týmů, které společně navrhnou malý butik včetně konkrétního marketingového záměru.

V Ateliéru tvorby písma sondovali studenti na návrhu víka/krytu kanálu možnosti zavedení nápaditějšího typografického řešení při zachování funkčnosti. Studenti také pátrali, zda je možné léta fixovaný design hry „Člověče nezlob se" revitalizovat a přidat nějaký vlastní bonus. Ateliér vede Karel Haloun.

 Studenti prvního a druhého ročníku Ateliéru skla Ronyho Plesla v rámci studie zákonitostí tvaru v přírodě modelovali lidskou figuru dle živé předlohy. Populární soutěž na design půllitru pivovaru Chříč vyhráli studenti Lukáš Houdek a Tomáš Váp Libretem klauzurních prací se stal Romantismus. Témata jako láska, vášeň, romantika ale i melancholie a dekadence jsou atmosférou a inspirací výstavy studijních prácí.

A jak by popsali svou semestrální prácí studenti Petra Babáka z Ateliéru grafický design a nová média? " 

"Na začátek okusíte vibrace zvuků neslýchaných, trendů nevídaných a virálů do problémů tepajících, vše s barevnou třešnickou a tajemným wigwamem. Dále vystoupí tři sličné umělkyně, a tak vás nemine módní šau, virtuální běsy a při troše štěstí vás netrefí rachejtle do šíši. Ale to nejlepší na konec, olalá, ohohó! Dva akrobaté na hodně visutém a proklatě napnutém lanu, nadto bez ochranné sítě. Šílenci, neznabozi, kosmonauté!  To vše během jediného měsíce června. Pouhá tři představení! Vstup zdarma, omdlení v ceně. Ostrov pokladů. Vítejte!"

"SUPERnáhrdelník a manžetové knoflíky" je klauzurním zadaním studentů ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler. Jak zpracování, tak význam slova super je ponechan volné interpretaci.
  Prezentované budou také bakalářské práce Markéty Kratochvílové a Michala Stracha.

 

SUMMER SHOP

Letní Artsemestr letos poprvé doplní SUMMER SHOP, komornější varianta prosincové úspěšné akce VŠUP SHOP. Prodej proběhne v Ateliéru módní tvorby, jehož studenti budou nabízet své nejnovější kolekce oděvů. Sortiment zpestří práce ze skla, keramiky, ale také supermédií. Své éterické šperky, které vzbudily zájem na Designbloku, bude prodávat studentka Ateliéru K.O.V. Nasstasia Aleinikava, hravé a barevné náušnice ve tvaru gumových medvídků si můžou návštěvníci pořídit u Anny Steinerové. Oděvy, pod nimiž jsou podepsáni studenti ateliéru, který vede Josef Ťapťuch, jsou nezvyklé svým zpracováním, detailem i materiálem. Koupit bude možné šaty od Filipa Hieke, Terezy Ujevičové nebo vítěze prestižní soutěže TOP STYL DESIGNER 2012 Pavola Berkyho. Otevřeno v době konání ArtsemstruArtsemestr je pravidelná prezentace prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro širokou veřejnost. Pro studenty představuje Artsemestr jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které zde vystavují, vystihují to nejhodnotnější z jejich semestrální tvorby. Veřejnosti se tak nabízí výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní.
Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, volné umění, grafika a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření, a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění a užitého designu.

Další informace:
Veronika Pacíková
PR Manager
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: 251 098 262 / mobil: 739 304 060
pacikova@vsup.cz / www.vsup.cz

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.
Škola je rozdělena na šest kateder - architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a dějin umění a estetiky. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené respektovaným osobnostmi.