VIEW: static.latte

Katedra teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Vedle výuky v šestiletém magisterském studiu organizuje katedra také individuální teoretickou přípravu doktorandů ve čtyřech studijních oborech: Architektura a design, Grafika a vizuální komunikace, Volné a užité umění a Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Dvouletý program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, kritikům a kurátorům současného umění, tak samotné vzdělávací instituci.

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné VŠUP patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má vybavit budoucí umělce potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

seznam studentů
1. ročník:
Anežka Bartlová
Alžběta Cibulková
Martina Kamenárová
Karolina Ketmanová
Lucie Linhová
Vojtěch Märc
Gabriela Petrová
Mariana Placáková
Ivana Vaicová
Adam Vrbka

2. ročník:
Martina Bursíková
Filip Dědic
Kateřina Hanáčková
Tereza Jindrová
Tomáš Klička
Jakub Král
Eliška Kubínová
Jana Pavlová
Emma Pecháčková
Eva Slunečková
Barbora Ševčíková
Jitka Šosová
Pavla Zámečníková
Kristýna Zámečníková

Doktorandi:
Anna Hejmová
Petr Kíma
Veronika Rollová
Lucie Stejskalová
Jakub Potůček
Michaela Jehlíková Janečková
Pavla Pauknerová
Jan Wollner
Andrea Bartáková
Hana Buddeus
Mariana Dufková
Václav Janoščík
Anna Lískovcová
Věra Laštovičková
Johana Lomová
Jan Vaca
Petr Vaňous
Kristýna Zajícová