VIEW: static.latte

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu (B8206) a magisterského studijního programu (M8206) pro akademický rok 2015/16

 

Bakalářské studium (B8206)  - pouze prezenční forma

Magisterské studium (M8206)  - studijní obor Architektonická tvorba - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 11. 2014.


Číst více...

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (N8206) pro akademický rok 2015/16

 

Navazující magisterské studium (N8206) – pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru z těch, které vypisují pro daný rok přijímací řízení, a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 11. 2014.


Číst více...

Přijímací řízení do teoretického navazujícího magisterského studijního programu (N8101) pro akademický rok 2015/16

 

Uchazeči o toto teoretické studium (pouze v prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění. Přihlašují se prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 31. 03. 2015.


Číst více...

Přijímací řízení do akreditovaných doktorských studijních programů Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2015/16

 

 

UPOZORNĚNÍ: Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2015/2016 bude aktualizováno.

 

Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného oboru:

  • Teorie a dějiny moderního a současného umění,

zatímco v programu Výtvarná umění (v kombinované nebo prezenční formě) mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze tří oborů:

  • Architektura a design,
  • Grafika a vizuální komunikace,
  • Volné a užité umění.

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 30. 04. 2015.


Číst více...

Ke stažení