VIEW: static.latte

Student

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze dnes, stejně jako v době svého založení v roce 1885, zaujímá specifické postavení ve vzdělávacím systému České republiky. Základem studijního procesu byla a zůstává práce v tvůrčích ateliérech vedených zkušenými umělci, kteří dovedou vnést uplatnění základních principů tvorby do praxe svých žáků, v kombinaci s výukou teoretickou.

Dnešní koncepce výuky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové spočívá, stejně jako v minulosti na třech pilířích: teorii a filozofii umění, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. Zároveň však VŠUP usiluje o to, aby se stala moderní prestižní uměleckou školou, vyhledávanou nejen domácími, ale i zahraničními studenty, s otevřeným přístupem k aktuálním otázkám formulovaným v mezinárodním uměleckém prostředí. Jejím cílem je nabízet komplexní umělecké vzdělání v oblasti architektury, designu, vizuální komunikace, volných i aplikovaných umění garantované významnými osobnostmi umělecké scény.

V roce 2004 reagovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze na absenci teorie umění, umělecké kritiky a kurátorských studií ve studijních programech českých vysokých škol akreditací teoretického studijního programu. Jeho hlavním principem je sblížení teoretické a kritické reflexe s aktuální uměleckou praxí. Oproti univerzitním katedrám dějin umění klade tento program větší důraz na rozvíjení nových teoretických a metodologických přístupů, jakož na jejich interdisciplinární dimenzi, což si vynucuje samotný předmět moderního a současného umění.

Intranet / Studijí aktuality

Všechny studijní aktuality naleznete po přihlášení na intranetu v sekci "Studium" a dále v "Aktuálně".  

Zde uveřejněné informace se týkají především:

  • rušení výuky
  • aktuálních informací k předmětům
  • informací o posluchárnách a provozu školy

 

Na intranetu v sekci "Studium" naleznete rovněž:

  • Rozvrh
  • Podrobnější informace k výuce některých předmětů
  • Přehledy volitelných předmětů
  • V budoucnu harmonogramy státnic, obhajob závěrečných prací atd.