VIEW: dynamic.latte

Nakladatelství UMPRUM

O nakladatelství

Ediční činnost – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, mackova@vsup.cz

Grantové řízení je obvykle vyhlašováno jednou až dvakrát do roka.

Věnujte prosím pozornost vyplňování žádosti včetně podrobného rozpočtu a všech dalších příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada VŠUP nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány projekty splňující kritéria RIV – Registr informací o výsledcích, publikace pedagogů a studentů VŠUP, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s VŠUP (sborníky, skripta, brožury, katalogy, překladová díla, monografie).

 


Číst více...