VIEW: dynamic.latte

Kurzy

Kromě akreditované výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, nabízí Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze také kurzy pro veřejnost. V závislosti na typu probíhá kurz buď pravidelně - jednou týdně - nebo blokově. Výuka je vedena zábavnou formou a lektory jsou profesionálové ve svém oboru s neotřelým pohledem na věc. Aktuální nabídku kurzů naleznete níže. Máte-li o kurz zájem, nezapomeňte nám zaslat vyplněnou přihlášku. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení. Těšíme se na viděnou na lekcích!

 

Místo konání:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

V zimním semestru momentálně probíhají:

Kurz kresby a malby
Přihlásit se může každý, kdo chce zlepšit své vidění reality, kdo si chce vyzkoušet způsob výuky na VŠUP, různé techniky kresby a porovnat své práce s ostatními. Kurz se skládá z figurální a nefigurální části. Je možné studovat základy kresby a perspektivu. Pro figurální kresbu je k dispozici několik modelů, sulfitový papír, kreslící prkna pro kresby v životní velikosti a především profesionální vedení. Po skončení kurzu mají studenti možnost obdržet "Certifikát o absolvování kurzu kresby".

Kurzy knižní vazby
V kurzu se posluchači seznámí se základy knižní vazby. Předmětem výuky jsou jednoduché typy brožovaných vazeb, leporelo, polotuhá vazba V5, zavěšované vazby s pevnými deskami, japonská či čínská knižní vazba, případně další knižní vazby a knihařské techniky podle zájmu posluchačů. K dispozici je vybavení dílny a základní knihařský materiál. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolutoriu.

Kurz litografie
Kurz nabízí možnost seznámit se s grafickou technikou přímého tisku z kamene a osvojit si celý proces od nabroušení plochy kamene, přes provedení kresby technikou dle osobní volby (kresba křídou,lavírovaná kresba tuší,škrábaná litografie atd.), až po vytištění vlastních grafických listů v nákladu několika výtisků.Veškerý potřebný materiál včetně barev a papíru pro tisk bude v dílně k dispozici. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, nízký počet účastníků umožňuje individuální přístup. Na závěr získají posluchači Certifikát o absolutoriu.