VIEW: static.latte

Knihovna

Základní informace

Již od založení školy - v roce 1885 - byla nedílnou součástí školy knihovna. Sloužila a slouží především pedagogům a studentům VŠUP. Pro veřejnost je knihovna přístupná pouze k prezenčnímu studiu. Základní fond tvoří cca 55 tisíc knih. Knihovna odebírá 45 titulů zahraničních periodik a 55 českých časopisů. Tematické zaměření knihovního fondu odpovídá zaměření ateliérů naší školy podle uměleckých oborů. Knihovní fond není volně přístupný, pouze periodika běžného roku jsou k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovně. Pro studijní účely jsou za úhradu zhotovovány xerokopie z fondů naší knihovny. Přístup k fondu knihovny je prostřednictvím katalogů. Knižní fond je ukládán do elektronické formy, kde jsou knihy zkatalogizovány od roku 1940 až do současnosti.

Odkazy

Elektronický katalog knihovny VŠUP
http://clavius.vsup.cz/Carmen

Virtuální umělecká knihovna
http://art.jib.cz/vyhledavac

Výpůjční doba

Pondělí  9.00 - 16.00
Úterý     9.00 - 12.00
Středa   9.00 - 18.00
Čtvrtek  9.00 - 16.00
Pátek     9.00 - 12.00

Kontakty

Tel. 251 098 205, 228
Fax: 251 098 240
knihovna@vsup.cz

vedoucí knihovny
Mgr. Marta Holoubková
Tel. +420 251 098 205
holoubkova@vsup.cz

knihovnice
PhDr. Jiřina Dejmková
dejmkova@vsup.cz

Štěpánka Rácová
racova@vsup.cz
Tel. +420 251 098 205, 228