VIEW: dynamic.latte

Katedra grafiky

 

Briefcase Type Foundry

Vytvořeno: 24. 6. 2014
Přihlášky do 30.6.! 

Národní cena za studentský design

Design Cabinet CZ a partneři vyhlašují 24. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2014 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační sysrémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).

Obory 3D designu (produktový design, industriální design, nábytek, oděv, obuv ad.) budou soutěžit v roce 2015.

Do soutěže se přihlašuje on-line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/

v termínu do 25. června 2014.(pro studenty UMPRUM platí výjimka – do 30. 6. 2014)

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2012 do 30. června 2014.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť.

Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2014, Excelentní studentský design 2014 a Dobrý studentský design 2014. .

Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, institucí a firem.

Ocenění studenti získají finanční odměny, týdenní pobyt v Českém centru v některé ze světových metropolí, pobyt na Design Weeku v Miláně, luxusní hodinky Prim, zápůjčku automobilu, produkty firem Tescoma a IKEA a další.  

Nominované práce budou vystaveny na výstavě Nominace! v Moravské galerii v Brně, kde se stanou součástí grafického Bienále Brno 2014, poté budou práce vystaveny v pražské galerii Era svět. V roce 2015 bude výstava putovat prostřednictvím Českých center po zharaničí. 

Slanostní vyhlášení soutěže proběhne 11. 11, 2014.

Propozice soutěže a průvodce soutěží najdete v přílohách a na webových stránkách http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2014-vyhlasena; http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/

 

Design Cabinet CZ a partneři

Vytvořeno: 23. 6. 2014
Ocenění a nominace v rámci Nejkrásnější knihy roku 2013 společných výstav s Jiřím Černickým 

Petr Babák Nejkrásnější!

Vytvořeno: 18. 3. 2014
Prezentace koncepce na Umprum 

26. Bienále Brno

 

Mezinárodní bienále grafického designu Brno, organizované Moravskou galerií v Brně, se již více než padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

 

Tématem nadcházejíciho 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů bude zamýšlet nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol.

 

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studenské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů stranou. Doprovodný program se pokusí zmapovat téma vzdělávání v nejrůznějších úrovních; ať už v rozmanitosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, v šíři studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá.

 

Koncepci 26. ročníku mezinarodní bienále grafického designu představí jeho spoluautoři Tomáš Celizna a Radim Peško.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 3. prosince ve 14:30 hodin, místnost 115

 


Bienále Brno / Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
www.bienalebrno.org / www.moravska-galerie.cz

 

Vytvořeno: 25. 11. 2013
 

Ze života ateliéru

Vytvořeno: 19. 11. 2013
Diskuze (4+4dny v pohybu) 

O mezioborové spolupráci

Vytvořeno: 18. 10. 2013
Prezentace GDNM 

Poklady ostrova pokladů

Vytvořeno: 11. 6. 2013
Výstava v Městské knihovně Loket 

Ateliér ilustrace vystavuje

Vytvořeno: 11. 6. 2013
 

304 vs. The Room by Basmatee

Vytvořeno: 19. 5. 2013
 

Typo!

Vytvořeno: 19. 5. 2013

Katedra grafiky VŠUP nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti filmové a televizní grafiky a nových médií.


Číst více...

kontakt
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
č.m.: 402
tel.: +420 251 098 111
film@vsup.cz

vedoucí katedry grafiky
MgA. Jakub Zich